Visit Budva
Visit Budva
Praktične informacije

Praktične informacije

Prijava boravka i Boravišna taksa

Svaki stranac koji dolazi u Crnu Goru dužan je da u roku od 24 sati po dolasku u državu prijavi boravak i plati boravšnu taksu za odredjeni broj dana.

Boravak se prijavljuje u kancelariji ili info punktovima Turističke organizacije. Prilikom prijave boravka neophodno je u knjižarama ili info punktu Turističke organizacije kupiti bijeli karton. Osim bijelog kartona, prilikom prijave boravka, neophodno je imati lična dokumenta kao i adresu stanodavca.

Prijavu boravka i plaćanje boravišne takse može obaviti i vlasnik smještaja kod kojeg je turista smješten kao i agencija preko koje je turista kupio aranžman.

Boravišna taksa u Budvi iznosi 0,80 € po danu. Dijeca malađa od 12 godina ne plaćaju boravišnu taksu. Vlasnici nekretnina u Budvi takodje su izuzeti od plaćanja boravišne takse, ali boravak moraju prijaviti.

Kontrola prijave boravka vrši se na svim graničnim prevozima bez obzira koje prevozno sredstvo koristili.

Parkiranje

Parkinzi su akutan problem Budve, i tokom ljetnje sezone mogu vam stvoriti prilično problema ukoliko ste na odmor odlučili doći automobilom.

U okolini stambenih zgrada i izvan strogog centra ima dovoljno slobodnih parking mjesta dok se u samom centru parking mjesta naplaćuju.

Na svim parkinzima u Budvi, koji se naplaćuju, funkcionišu dva sistema naplate.

Prvi je klasični sa rampom na ulazu. Nakon pritiska na dugme aparata koji se nalazi na ulazu, uzimate karticu sa kojom plaćate parking pri izlasku sa parkinga.

Drugi sistem predstavljajuju aparati koji se nalaze na parkinzima duž Mediteranske ulice, na kojima nakon ubacivanja metalnog novca i pritiskom na zeleno dugme dobijate tiket sa vremenom ulaska, koji ste obavezni staviti na vidljivo mijesto sa unutrašnje strane šoferšajbne.

Cijene parkiranja na javnim parkinzima kreću se od 1€ za sat vremena parkiranja, a 2€ posle 22h, tokom ljetnje sezone. Van ljetnje sezone parking mjesta ima dosta i cijene su 0,5 € sat.

Preporuka je da prilikom traženja smještaja obavezno tražite onaj sa obezbijeđenim parkingom ili da ne dolazite sa automobilom, jer parkiranje može stvoriti problema i učinjeti vaš odmor dodatno skupljim.

Taxi službe i cijene vožnje

U Budvi posluje 9 taxi udruženja, čije brojeve možete pogledati ovdje. Svako taxi vozilo ima registarske tablice koje počinju sa "BD TX..." tako da vam to može pomoći oko prepoznavanja. Cijene vožnje nisu velike i razlikuju se van i tokom ljetnje sezone. Ljeti start se kod većine taxi udruženja obračunava 1€, a svaki kilometar od 1-1,5€ maksimalno. Tokom jeseni i zime većina taxi udruženja start ne naplaćuje, a cijena kilometra ide od 0,8€ pa čak neke taxi službe omogućavaju vožnju po Budvi za 1€.

Osim taxi udruženja u Budvi ima puno individualnih taksista, koji imaju sopstvenu tarifu i sa kojima vožnja može biti prilično skuplja. Ukoliko uzimate individualni taxi, sugerišemo da se unaprijed jasno dogovorite oko cijene pa čak i da pregovarate kako biste izbjegli preveliki račun vožnje.

Bakšiš

Ukoliko ste zadovoljni uslugom, običaj je ostaviti bakšiš, koji obično iznosi oko 10% od računa. Bakšiš se daje kelnerima, taksisitima, nosačima, personalu.. iako nije obavezan, predstavlja lijep način da se nagradi nečiji trud, na kome će vam svako biti zahvalan.

Zdravstvena zaštita

Stranac u našoj zemlji može dobiti pomoć ljekara po uslovima koje je njegova zemlja dogovorila sa Crnom Gorom, i to po osnovu: osiguranja, reciprociteta ili refundaciji.

Zemlje Evropske unije kao i zemlje u okruženju zdravstvenu zaštitu ostvaruju po principu osiguranja. Švajcarska, Švedska, Danska, Norveška po principu refundacije a Velika Britanija, Sjeverna Irska, Bugarska, Slovačka i Poljska po principu reciprociteta.

Gost iz zemlje koja zdravstvenu zaštitu obezbjedjuje po principu osiguranja, mora imati odgovarajuću potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu prilikom boravka u Crnoj Gori, koju uzimaju u ovlašćenoj ustanovi u mjestu boravka, na osnovu koje kancelarija fonda u Budvi izdaje takozvani bolesnički list sa kojom osiguranik ostvaruje zdravstvenu zaštitu u našim ustanovama.

Ukoliko turista nema potvrdu, fond će tražiti od matičnog fonda da naknadno izda i pošalje dvojezičnu potvrdu.

Gosti, koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu po osnovu reciprociteta, potrebno je da imaju putnu ispravu i zdravstvenu knjižicu ili neki drugi dokaz da su osigurani u svojoj državi. Sa ispravama se obraćaju kancelariji fonda u mjestu gdje im se treba pružiti zdravstvena zaštita, koja će im izdati potvrdu na osnovu koje će se liječiti.

Gosti, koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu po osnovu refundacije, neposredno plaćaju troškove za korišćenje usluga. Zdravstvena ustanova im potom izdaje račun, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, na osnovu kojih ostvaruju pravo na refundaciju u svojoj zemlji po tamošnjim propisima.

Turisti koji dolaze iz država sa kojima Crna Gora nema ugovor o socijalnom osiguranju ili nisu ispunili gore navedene uslove, platiće zdravstvenu uslugu po važećem cijenovniku. Cijene su simbolične i kreću se za prvu posjetu ljekaru, terapiju i labararatoriju 7,22 €, za kontrolni pregled 4.81 € , za pregled u kuću udaljenosti do 5 km. 16.84 €, za pregled na udaljenosti od 5 do 15 km. ili teško dostupnim krajevima 21.65 €.

Medicinska pomoć za strance pruža se u Turističkoj ambulanti od 07 - 21h. a u Hitnoj pomoći od 21h. Za hitne slučajeve, medicinska pomoć se pruža u Hitnoj pomoći koja radi od 00 do 24h.

Valuta i Banke

Zvanična valuta u Crnoj Gori je Euro (€). U Crnoj Gori posluje 10 banaka:
- Crnogorska komercijalna banka,
- Erste banka,
- Hipotekarna banka AD,
- Podgoricka banka Societe Generale Group AD,
- First financial bank,
- Prva Banka AD,
- Atlasmont banka AD,
- NLB Montenegrobanka AD,
- Komercijalna banka AD,
- Hypo Alpe-Adria Bank AD

Bankomati i kartice

Bankomata ima u svakom gradu Crne Gore. Visa, Maestro, MasterCard mogu se koristiti na gotovo svakom prodajnom mjestu ili benziskoj stanici. I druge kartice se mogu koristiti u svim bankama u Crnoj Gori i na velikom broju prodajnih mjesta.

Električna energija

U Crnoj Gori, kao i u većini evropski zemalja, napon električne mreže je 220V a frekvencija je 50Hz i koriste se duple kontinentalne utičnice. Posjetiocima iz Velike Britanije potreban je adapter za električne uređaje, dok je turistima iz SAD potreban transformator kako bi koristili svoje 110/125V uređaje

Izbjegavajte

- Kupanje u moru kada ima talasa (veoma česta greška kod neiskusnih plivača, koja može dovesti do tragičnog ishoda),
- Kupovina ne sviježe brze hrane (insistirajte da vam meso sa roštilja bude svježe spremljeno),
- Vožnja sa individualnim taksistima bez jasnog dogovora unaprijed,
- Višečasovno sunčanje ili sunčanje bez zaštite,
- Plaćanje bez fiskalnog računa,
- Dilere smještaja
- Parkiranje na trotoarima, ulicama, mijestima gdje je zabranjeno parkiranje (pauk je veoma aktivan i veoma skup)

Mobilna i Fiksna telefonija

Crnogorski pozivni broj je +382. Ukoliko unosite +382 ispred broja nemorate unositi (0) +382 67.... .
U Crnoj Gori posluju tri Mobilna operatera.
T-com (067) - 1500
Telenor (069) - 1188
Mtel (068) - 1600

Porezi i povraćaj poreza

U Crnogorske cijene uključen je porez od 19% (PDV).

Praznici u Crnoj Gori

- 1 Januar (Nova Godina),
- 6-7-8 Januar (Božić),
- 17 April (Veliki petak),
- Uskrs (datum je promjenjiv),
- 1-2 Maj (Dan rada),
- 21 Maj (Dan nezavisnosti),
- 13 Jul (Dan državnosti)

Vizni režim

Državljani Andore, Australije, Izraela, Republike Island, Kanade, Republike Koreje, Lihtenštajna, Kneževine Monaka, Kraljevine Norveške, Novog Zelanda, Republike San Marino, Republike Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske Konfederacije i predstavnici Vatikana mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave (pasoša).

Državljani Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Republike Grčke, Kraljevine Danske, Republike Estonije, Republike Italije, Republike Irske, Republike Kipar, Republike Litvanije, Republike Letonije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Republike Mađarske, Savezne Republike Njemačke, Republike Poljske, Portugalske Republike, Slovačke Republike, Republike Slovenije, Republike Finske, Francuske Republike, Kraljevine Holandije, Češke Republike, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave (pasoša).

Državljani Republike Albanije, Ruske Federacije i Republike Ukrajine, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, radi turističke posjete u individualnom ili organizovanom aranžmanu, na osnovu važeće putne isprave bez vize, uz izdavanje turističke propusnice. Turističku propusnicu izdaje organ uprave nadležan za poslove kontrole prelaska državne granice, bez naknade, sa rokom važenja do 30 dana.

Državljani Republike Srbije mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani (lična karta ili pasoš).

Državljani Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Hrvatske, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave.

Nosilac putne isprave izdate od Organizacije Ujedinjenih Nacija ili njenih specijalizovanih agencija može bez vize ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore.

Pripadnici Malteškog Viteškog Reda mogu bez vize ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, do 90 dana, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore, na osnovu važeće putne isprave.

Nosilac posebne putne isprave za izbjeglice, izdate od drzave potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine, putne isprave za lice bez državljanstva, izdate od države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine i putne isprave za stranca, odnosno sa njima izjednačene putne isprave, moze ulaziti i boraviti do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore ako je u tu ispravu unijeta viza ili odobrenje boravka.

Na osnovu preuzetih zaključenih bilateralnih sporazuma o ukidanju viza na diplomatske ili službene pasoše ili pasoše odnosno o unošenju klauzule "Poslovno" u pasoš, odnosno o uslovima putovanja državljana, državljani tih država mogu ulaziti, boraviti i prelaziti preko teritorije Crne Gore u skladu sa sporazumima.

Državljani Republike Albanije, Ruske Federacije, Republike Turske i Republike Ukrajine, koji imaju dozvole boravka u zemljama članicama Evropske Unije, ostalim zemljama članicama Šengenskog sporazuma i Švajcarske Konfederacije, mogu prelaziti preko teritorije Crne Gore u roku od pet dana od ulaska u Crnu Goru.

Nosilac važećeg diplomatskog, službenog i ličnog pasoša, akreditovan pri dosadašnjem Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnjih poslova Crne Gore ili Ministarstva inostranih poslova Crne Gore ili kojem je u pasoš utisnut pečat dosadašnjeg Ministarstva spoljnjih poslova Crne Gore ili izdata posebna lična karta, može ulaziti u Crnu Goru bez vize. Vize izdate od strane diplomatskih ili konzularnih predstavništava Crne Gore važe do isteka roka na koji su izdate.

Visit Budva
Google+ Youtube VKontakte Instagram Twitter Facebook Pinterest

#VisitBudva

  • O nama
  • 13 jul, Budva
  • +382 68 299 558
  • info@visitbudva.org